Wat staat er in de Arbowet en wat is een schaarbrug?

Als automonteur doe je vaak zwaar werk. Wist je dat dit wel moet volgens de Arbowet? In dit artikel lees je wat er staat in deze wet. Een schaarbrug kan je helpen om je werk goed en beter uit te voeren volgens de Arbowet. Maar wat is een schaarbrug?

Een veilige en gezonde werkplek is de basis van de Arbowet

In de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) is vastgelegd dat iedere werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. Werkgevers hebben de plicht voor goede arbeidsomstandigheden (arbo) te zorgen. Dit wordt gedaan in samenspraak met werknemers. Aan de hand van een aantal aandachtspunten kunnen werkgevers en arbo deskundigen bepalen hoe hun arbobeleid ervoor staat. Werken brengt namelijk risico’s met zich mee. Er is altijd kans op een ongeval tijdens het werk of een ziekte die je oploopt door je werk. De Arbowet is daarvoor in werking gesteld om risico’s zo klein mogelijk te maken en om onveilige en ongezonde omstandigheden op het werk te voorkomen. De risico’s verschillen heel erg per branche waarin je werkt. Daardoor is de Arbowet breed opgebouwd en bevat vele richtlijnen en bepalingen. Er zijn bijvoorbeeld regels over de werkdruk, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en nachtdiensten.

Aandachtspunten voor een goede uitvoering van de Arbowet

Het initiatief om de regels uit de Arbowet te volgen ligt bij de werkgevers. Zij zijn verplicht werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden en te beschermen tegen arbeidsrisico’s. Hieronder vind je enkele tips hoe je dat kan doen:

  • Stel een preventiemedewerker aan binnen het bedrijf die zich richt op het verbeteren van een veilige en gezonde werkplek. 
  • Breng alle mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor het personeel in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Neem daarin ook een plan van aanpak mee met maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.
  • Update de RI&E tenminste één keer per jaar en laat deze toetsen door een arbodienst of gecertificeerde deskundige. Bij meer dan 25 werknemers is dit verplicht om te doen.
  • Leg de taken en verantwoordelijkheden van iedereen die betrokken is bij de arbozorg vast en zorg dat deze bekend zijn binnen de organisatie.
  • Sluit een overeenkomst of basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. Werknemers moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts en een second opinion kunnen aanvragen.
  • Zorg dat er altijd minimaal een bedrijfshulpverlener (bhv’er) aanwezig is op kantoor die eerste hulp kan bieden in gevaarlijke situaties.
  • Stem werkzaamheden en werkplekken zo veel mogelijk af op de persoonlijke eigenschappen van werknemers. Schaf bijvoorbeeld een schaarbrug aan. Wat is een schaarbrug? Of ga voor een 2 koloms hefbrug.

Er komt dus best veel kijken bij het goed uitvoeren van de Arbowet. Kleine aanpassingen maken een groot verschil binnen deze wet. Laat automonteurs bijvoorbeeld niet in benauwde situaties werken. Een brug biedt daarmee uitkomst waardoor op hoogte gewerkt kan worden. Dat is wat een schaarbrug is. Het geeft de kans om op een goede manier te werken. Pak dus de onveilige en ongezonde situaties in je bedrijf per direct aan.

Bericht auteur: admin