Schoonmaak aanbesteden, het gebeurt steeds vaker

Het komt steeds vaker voor: bedrijven kiezen een leverancier via een aanbesteding. Het zorgt voor eerlijke concurrentie, omdat het traject transparant en open is. Bovendien weet je zeker dat de partij die je kiest, voldoet aan jouw specifieke wensen en criteria. Het uitschrijven van aanbestedingen gebeurt op allerlei verschillende gebieden, maar een van de meest voorkomende aanbestedingen heeft betrekking op schoonmaakdiensten. Het is een zorgvuldig traject, waar best veel bij komt kijken.

Fases van een aanbesteding

Bij een (schoonmaak)aanbesteding zijn drie fases te onderscheiden: de aankondigingsfase, de inschrijvingsfase en gunningsfase. Alvorens de aanbesteding schoonmaak kan worden aangekondigd, dienen de criteria in kaart te worden gebracht. In de aankondiging worden deze gepubliceerd en worden de randvoorwaarden voor deelname kenbaar gemaakt. Geïnteresseerde partijen kunnen zich tot een bepaalde datum inschrijven voor een aanbestede opdracht. Dit is een zorgvuldig en tijdsintensief traject voor de leveranciers. Het betekent wel dat zij serieuze partijen zijn. In de gunningsfase wordt de definitieve keuze gemaakt voor een partij, de opdracht wordt hun gegund. Met deze partij wordt een contract afgesloten.

Criteria bij schoonmaakaanbesteding

De schoonmaakdiensten zijn steeds meer geprofessionaliseerd en leveranciers dienen tegenwoordig aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Bij het opstellen van een aanbesteding is het zaak om de criteria goed in kaart te brengen. Je kunt bijvoorbeeld een onderscheid maken tussen avond- of dagschoonmaak. Avondschoonmaak is meestal duurder. En dagschoonmaak creëert meer betrokkenheid tussen de werknemers van de leverancier en de opdrachtgever. Andere criteria zijn bijvoorbeeld: de betrouwbaarheid van de schoonmaakleverancier, de werkmethode, het gemiddelde opleidingsniveau van de schoonmakers en hun teamleiders, het ziekteverzuim, de monitoring of de milieueisen waaraan voldaan moet worden.

Goede voorbereiding

Omdat het een vrij intensief en soms ook ingewikkeld traject kan zijn, kiezen veel bedrijven ervoor om het aanbestedingstraject geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een externe adviseur. Een schoonmaakaanbesteding komt doorgaans maar eens in de vijf tot tien jaar voor, waardoor het niet loont om een specialist hiervoor in loondienst te nemen. Een schoonmaakaanbesteding vereist de nodige ervaring en vakkennis. Het kan efficiënt en bovendien kostenbesparend zijn om dit traject te laten begeleiden door een professional op dit gebied, die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.

 

Post Author: admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *