Wat maakt een levenstestament zo interessant?

We kennen natuurlijk allemaal het klassieke testament. Het gaat hierbij om een document welke wordt opgesteld waarin verschillende zaken worden geregeld op het ogenblik dat de persoon die het testament heeft laten opstellen komt te overlijden. Wat veel mensen nog niet weten is dat er ook zoiets bestaat als een levenstestament. Het gaat hierbij dan concreet om een document dat wordt opgesteld met als doel om een bepaalde persoon aan te duiden die jouw belangen kan behartigen wanneer je daar zelf mogelijks niet meer toe in staat bent. Veel mensen laten zo’n document uiteindelijk niet opstellen, maar lopen daarbij tegen vervelende problemen aan. Voorkom dergelijke problemen en kies er voor om toch een levenstestament te laten afsluiten!

Waarom zou je een levenstestament moeten afsluiten?

Voor heel wat mensen geldt op hun beurt dat ze wel reeds hebben gehoord over het levenstestament, maar dat ze er nog niet meteen het nut van inzien. Het belangrijkste voordeel van een dergelijk document is dat er wordt vastgelegd wie  de vertrouwenspersoon is van iemand die mogelijks niet meer in staat is om nog zelf beslissingen te nemen of bepaalde acties uit te voeren. Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld banken de aangestelde vertrouwenspersoon erkennen. Voor deze vertrouwenspersoon geldt vervolgens dat hij (of zij) de nodige machtigingen zal krijgen om de zaken van de persoon die het levenstestament heeft laten opstellen te behartigen. Wanneer er geen sprake is van een dergelijk document zou dat in principe nog altijd kunnen. Dit gezegd hebbende blijkt dit in de praktijk veelal wel een behoorlijk stuk complexer te zijn.

Met welke kosten moet je rekening houden voor een levenstestament?

Het is natuurlijk ook altijd van belang om een bepaald beeld te hebben van de kosten waar je rekening mee moet houden op het moment dat er een op maat gemaakt levenstestament dient te worden opgemaakt. De notaris zal dit in de praktijk altijd samen met u voorbereiden. De kosten die worden aangerekend voor het opstellen van een dergelijk testament zijn in de praktijk doorgaans gelegen rond de 500 euro inclusief BTW. De uiteindelijke kosten die moeten worden betaald zijn uiteraard altijd afhankelijk van onder meer de concrete wensen waarover je beschikt en de situatie waarvan sprake is. Voor elk notariskantoor geldt dat ze hun eigen prijs bepalen en service aanbieden. Hou je rekening met een prijs van ongeveer 500 euro? Dan zit je veelal wel goed.

Moet ook jij dit document laten opstellen?

In principe is het zo dat het tegenwoordig aan iedereen wordt aangeraden om een levenstestament te laten opstellen. Dit in eerste instantie omdat een dergelijk document uiteraard wordt geregistreerd. Dat zorgt er voor dat er nooit sprake kan zijn van ook maar enige discussie over wie  nu precies de vertrouwenspersoon is van iemand. Uiteraard zou er ook voor gekozen kunnen worden om een volmacht te verstrekken, maar dat brengt in de praktijk niet zelden extra zorgen met zich mee. Wil jij er dus met andere woorden zeker van zijn dat alles goed is geregeld voor mocht het moment ooit komen dat je niet meer in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen? Dan is het zonder meer een aanrader om er voor te kiezen om een levenstestament te laten opstellen.

Stel voor andere zaken ook een samenlevingscontract op.

Bericht auteur: admin